CHỈ MAY SỐ 3, 5, 8, 10 VÀ CÁC MÀU CHỈ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Mã sản phẩm:
  • Kích thước:
Liên hệ
ĐẶC ĐIỂM
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ